경희 한국어 문법. 1 (Record no. 13205)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01491nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220408152901.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976999740
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tiếng Hàn Kyunghee - Ngữ pháp 1
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 경희 한국어 문법. 1
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Get it Korean Grammar 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea.:
Tên nhà xuất bản, phát hành 출판사 하우,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 192 p.;
Các đặc điểm vật lý khác CD,
Khổ 27 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách này là sách giáo khoa cấp 1 về 'ngữ pháp' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Các biểu hiện được trình bày trong cuốn sách này sẽ đóng vai trò cơ bản và quan trọng đối với những người mới bắt đầu học tiếng Hàn để nghe và nói tiếng Hàn, mở rộng khả năng đọc và viết, và tạo ra các câu chính xác trong các tình huống giao tiếp. Vì vậy chúng tôi có thể nói và diễn đạt tiếng Hàn một cách chính xác và lưu loát theo môi trường ngôn ngữ.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp tiếng Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 김중섭
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 조현용
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 이정희
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4255
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4255
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4255">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4255</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Được ghi mượn Nguồn bổ sung
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 5 495.7 KM.0010102 16/10/2019 10/10/2019 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 3 495.7 KM.0010165 21/05/2022 21/05/2022 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 28/05/2022  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 1 495.7 KM.0010166 09/03/2022 03/03/2022 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 27/03/2018 1 495.7 KM.0010239 29/07/2019 05/07/2019 27/03/2018 Tài liệu cho mượn theo môn 2018-03-08    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 29/03/2018 3 495.7 KM.0010241 18/01/2021 11/01/2021 29/03/2018 Tài liệu cho mượn theo môn 2018-03-08    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 17/12/2021   495.7 TVS.002427 17/12/2021   17/12/2021 Sách ngoại văn 2021-12-17   Scan
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2022   495.7 KM.0011380 08/03/2022   08/03/2022 Tài liệu kho mượn 2020-12-18    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2022 1 495.7 KM.0011381 11/05/2022 11/05/2022 08/03/2022 Tài liệu kho mượn 2020-12-18    

Powered by Koha