경희 한국어 읽기 6 (Biểu ghi số 13213)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01186nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180521104921.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180112b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9791186610404
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
Số thứ tự 경000희
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 6
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 경희 한국어 읽기 6
Thông tin trách nhiệm 이정희, 김중섭, 조현용...
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Get it Korean Reading 6
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea.:
Tên nhà xuất bản, phát hành 출판사 하우,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 125p.,
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách giúp người học tiếng Hàn Quốc tập trung vào chức năng ngôn ngữ và đắm mình trong môi trường thực tế trong đó ngôn ngữ được sử dụng để hiểu và thể hiện rõ chức năng.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Luyện đọc tiếng Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 이정희
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 김중섭
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 조현용
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4252
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4252
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4252
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Không cho mượn Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Ngày ghi mượn cuối Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Ghi chú Ký hiệu phân loại Được ghi mượn
Cho mượnTài liệu cho mượn theo mônĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long  Sẵn sàng2018-02-10 HQ.00064Kho đọc T1Sẵn sàng2018-02-102018-02-10Tạm dừng lưu thông2018-02-09495.7 경000희 
Cho mượnTài liệu kho mượnĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long2019-12-30 Sẵn sàng2018-03-081KM.0010136Kho mượnSẵn sàng2018-03-082019-12-31Sẵn sàng2018-03-08495.7 경000희 
Cho mượnTài liệu kho mượnĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long2019-07-05 Sẵn sàng2018-03-281KM.0010249Kho mượnSẵn sàng2018-03-282019-08-27Sẵn sàng2018-03-08495.7 경000희 
Cho mượnTài liệu kho mượnĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long2020-05-25 Sẵn sàng2018-05-111KM.0010312Kho mượnSẵn sàng2018-05-112020-05-25Sẵn sàng2018-03-08495.7 경000희2020-06-01

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L