Quản trị tài chính (Biểu ghi số 13286)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01190nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180129141626.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171211b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 85000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.15
Số thứ tự QU105T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Nguyễn Tấn Bình
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Quản trị tài chính
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Trần Huy
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10, có sửa chữa bổ sung
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hồ Chí Minh:
Tên nhà xuất bản, phát hành Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 505 tr.:
Khổ 23 cm
Các đặc điểm vật lý khác bảng;
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Phụ lục: tr. 485-496. - Thư mục: tr. 497-498
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cung cấp các kĩ năng trong quản trị tài chính như đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính; dự báo tài chính và kế hoạch tiền mặt; quản lý tăng trưởng; công cụ và thị trường tài chính; quyết định huy động vốn; chiết khấu dòng tiền và thẩm định dự án; phân tích rủi tro trong các quyết định đầu tư; giá trị doanh nghiệp và tài cấu trúc công ty
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản trị tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Trần Huy
Thuật ngữ xác định vai trò b.s
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Số lần gia hạn Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Ghi chú Số lần ghi mượn Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Được ghi mượn Thư viện hiện tại Ngày ghi mượn cuối
Cho mượnSẵn sàngKM.0009586Đại học Thăng Long12019-01-03Tài liệu kho mượn2018-01-292 658.15 QU105TSẵn sàngSẵn sàngKho mượn2018-01-292018-01-292021-07-10Đại học Thăng Long2019-01-03
Cho mượnSẵn sàngKM.0009587Đại học Thăng Long 2018-01-29Tài liệu kho mượn2018-01-29  658.15 QU105TSẵn sàngSẵn sàngKho mượn2018-01-292018-01-29 Đại học Thăng Long 
Cho mượnSẵn sàngKM.0009588Đại học Thăng Long12020-05-20Tài liệu kho mượn2018-01-294 658.15 QU105TSẵn sàngSẵn sàngKho mượn2018-01-292018-01-29 Đại học Thăng Long2020-05-20

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L