Principles of risk management and insurance (Record no. 13299)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01528cam a2200325 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15936601
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180130152755.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091008s2011 maua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 978-0132992916
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 368
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Rejda, George E.,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Principles of risk management and insurance
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 12th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston :
Tên nhà xuất bản, phát hành Prentice Hall,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 720 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 26 cm.
490 1# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư The Prentice Hall series in finance
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The twelfth edition provides an in-depth treatment of major risk management and insurance topics. Coverage includes a discussion of basic concepts of risk and insurance, introductory and advanced topics in risk management, functional and financial operations of insurers, legal principles, life and health insurance, property and liability insurance, employee benefits, and social insurance. In addition, the new Affordable Care Act is discussed in depth.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Insurance.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Risk (Insurance)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Risk management.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bảo hiểm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng McNamara, Michael
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3742
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3742
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3742">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3742</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 10/12/2018   368 TVS.000081 10/12/2018 10/12/2018 Giáo trình các môn học Ebook

Powered by Koha