Giáo trình kinh tế quốc tế (Record no. 13343)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01283nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20211030144928.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171211b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 53000
Chỉ số ISBN 9786049276859
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 337
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Đỗ Đức Bình
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo trình kinh tế quốc tế
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế Quốc dân,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 411 tr.:
Khổ 23 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần EC316
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Thương mại và Kinh doanh Quốc tế
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Phụ lục: tr. 255-276. - Thư mục: tr. 277
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kinh tế thế giới
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngô Thị Tuyết Mai
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/387">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/387</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Được ghi mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 31/01/2018 2 1 337 GI-108T KM.0009798 24/11/2020 20/09/2019 31/01/2018 Tài liệu kho mượn 2018-01-29  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 31/01/2018 3 1 337 GI-108T KM.0009799 08/04/2022 08/04/2022 31/01/2018 Tài liệu kho mượn 2018-01-29 28/12/2022
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 31/01/2018 1 3 337 GI-108T KM.0009800 21/10/2019 16/08/2019 31/01/2018 Tài liệu kho mượn 2018-01-29  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 23/09/2021     337 GI-108T TVS.001399 23/09/2021   23/09/2021 Kho tài liệu số Ebook  

Powered by Koha