Wandering through Vietnamese culture (Record no. 1336)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00646nam a2200193 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105436.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 316000VND
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398
Chỉ số ấn phẩm V114H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hữu Ngọc
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Wandering through Vietnamese culture
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1123tr.
Khổ 23cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu nền văn hoá Việt Nam thông qua các danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống, lễ hội và trò chơi, động vật và thực vật, món ăn và đồ uống...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 316000.00   398 V114H KM.0002960 04/09/2014 632000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha