Giáo trình văn hóa du lịch (Record no. 13530)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00932nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180207100527.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170913b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786046276944
Giá tiền 136.000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.4
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Dương Văn Sáu
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Tác giả
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo trình văn hóa du lịch
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 315tr.
Khổ 25 cm
Các đặc điểm vật lý khác bản đồ ;
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục: tr312-315
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giới thiệu về lục địa Phi; lục địa Uc và đảo Châu đại dương; Lục địa Nam Cực; Lục địa Nam Mỹ: Điều kiện hình thành tự nhiên, các đặc điểm chung, đặc điểm các khu vực địa lý tự nhiên
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thuỷ
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Ngày ghi mượn cuối
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 07/02/2018   306.4 GI-108T KM.0010021 07/02/2018 07/02/2018 Tài liệu kho mượn 2018-02-02  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 07/02/2018 3 306.4 GI-108T KM.0010022 09/10/2019 07/02/2018 Tài liệu kho mượn 2018-02-02 25/09/2019

Powered by Koha