Giáo trình du lịch văn hóa (Record no. 13531)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01242nam a22003017a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180905092646.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170913b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786046276944
Giá tiền 70.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.4
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Trần Thúy Anh
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Chủ biên
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo trình du lịch văn hóa
Thông tin khác về nhan đề Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 271tr.
Khổ 25 cm
Các đặc điểm vật lý khác bản đồ ;
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư muc: tr 269-271
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Du lịch văn hóa là phương tiện hữu hiệu, vì du lịch văn hóa làm trùng điệp những vỉa tần của văn hóa Việt bởi sự tương tác lý luận, của nghiệp vụ, ứng xử văn hóa, của triển khai, của những điều có thể giải thích và không thể giải thích đang vươn lên từ đời sống bên trong của di tích, lễ hội, tập tục.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Triệu Thế Việt
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Thu Thủy
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm Thị Bích Thủy
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phan Quang Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Biên soạn
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thuỷ
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 07/02/2018 7 1 306.4 GI-108TR KM.0010020 12/05/2022 29/04/2022 07/02/2018 Tài liệu kho mượn 2018-02-02

Powered by Koha