Văn hóa du lịch (Record no. 13534)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01505nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180302143302.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151020b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 56000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.4
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Nguyễn Phạm Hùng
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Văn hóa du lịch
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Quốc gia;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 563tr.
Khổ 23cm
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ, bảng
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục tr.226-240
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Với nguồn tư liệu phong phú, phương pháp trình bày cô đọng, súc tích, cuốn sách đã phác họa bức tranh khá sinh động một số vấn đề về văn hóa du lịch Việt Nam.<br/>Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương:<br/>- Chương 1. Những vấn đề chung về văn hóa du lịch: Trình bày các khái niệm cơ bản về văn hóa du lịch, vai trò của văn hóa du lịch trong kinh doanh du lịch và những đặc trưng của văn hóa du lịch Việt Nam.<br/>- Chương 2. Văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch.<br/>- Chương 3. Du lịch văn hóa và các lĩnh vực du lịch văn hóa.<br/>- Chương 4. Văn hóa kinh doanh trong du lịch.<br/>- Chương 5. Văn hóa quản lý trong du lịch.<br/>- Chương 6. Bảo vệ văn hóa trong phát triển du lịch.<br/>- Chương 7. Bảo vệ văn hóa trong phát triển du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách tham khảo
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Được ghi mượn Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 07/02/2018 1 306.4 V115H KM.0010019 05/03/2019 26/02/2019 26/02/2019 07/02/2018 Tài liệu kho mượn 2018-02-02

Powered by Koha