Bộ bài tập tiền lương - tiền công (Record no. 13563)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01301nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180207144600.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180207b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786048829353
Giá tiền 13.000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 331.2
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Đỗ Thị Tươi
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Bộ bài tập tiền lương - tiền công
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Dân trí
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 83 tr.
Khổ 24 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Lao động - Xã hội. Khoa Quản lý lao động
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục: tr. 83
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giới thiệu lý thuyết và bài tập về đối tượng, chức năng và nguyên tắc tổ chức tiền lương - tiền công. Những đặc điểm của tiền lương trong nền kinh tế thị trường. Tiền lương tối thiểu, các chế độ tiền lương và phụ cấp lương, các hình thức trả lương, tiền thưởng. Quy chế trả lương, quản lý tiền lương và chính sách tiền lương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bài tập
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiền công
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiền lương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiền thưởng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Thanh Hà
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đoàn Thị Yến
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin tuyen
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 07/02/2018   331.2 B450B KM.0010043 07/02/2018 07/02/2018 Tài liệu kho mượn 2018-02-03

Powered by Koha