Phát triển nông thôn. Hãy bắt đầu từ những người cùng khổ (Record no. 13627)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00899nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180208152620.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180208b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 338.109
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Chambers, Robert
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Phát triển nông thôn. Hãy bắt đầu từ những người cùng khổ
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học và giáo dục chuyên nghiệp,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1991
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 361tr. :
Khổ 19cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách đề cập đến tình trạng nghèo khổ ở nông thôn và nhận thức quan điểm, sự hiểu biết, phương pháp tư duy và thái độ của các nhà chuyên môn.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Phát triển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nông thôn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đặng Thế Truyền
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm Văn Chương
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bùi Thế Giang
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Thuật ngữ xác định vai trò Biên dịch
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 08/02/2018   338.109 PH110T CTXH.00006 08/02/2018 08/02/2018 Tài liệu cho mượn theo môn 2018-02-03

Powered by Koha