경희 한국어 쓰기. 1 (Record no. 13640)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01304nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20211209161429.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180112b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976999726
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tiếng Hàn Kyung hee - Viết 1
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 경희 한국어 쓰기. 1
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Get it Korean Writing 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea.:
Tên nhà xuất bản, phát hành 출판사 하우,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 159 p.,
Các đặc điểm vật lý khác Photo,
Khổ 27cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 1 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Luyện viết tiếng Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 이정희
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 김중섭
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 조현용
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4243
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4243
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4243">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4243</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Số lần ghi mượn Ngày ghi mượn cuối Số lần gia hạn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 17/12/2021 Scan 495.7 경000희 TVS.002444 19/11/2019 09/02/2018 Sách ngoại văn 2021-12-17      
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018   495.7 경000희 KM.0010093 19/11/2019 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 3 07/11/2019  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018   495.7 경000희 KM.0010094 20/09/2019 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 2 09/09/2019  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018   495.7 경000희 KM.0010095 11/01/2020 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 2 21/12/2019 1
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018   495.7 경000희 KM.0010096 10/10/2019 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 3 30/09/2019  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 11/05/2018   495.7 경000희 KM.0010308 10/09/2019 11/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 1 04/09/2019  

Powered by Koha