경희 한국어 문법.2 (Record no. 13648)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00875nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20201221145757.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976999917
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.75
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Get it Korean Grammar 2
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 경희 한국어 문법.2
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea.:
Tên nhà xuất bản, phát hành 출판사 하우,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 245 p.,
Khổ 27cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GK102
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp tiếng Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 이정희
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 김중섭
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 조현용
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4256
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4256
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4256">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4256</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Ngày ghi mượn cuối Số lần gia hạn
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 09/02/2018   495.75 경000희 HQ.00015 09/02/2018 09/02/2018 Tài liệu cho mượn theo môn 2018-02-09    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 1 495.75 경000희 KM.0010158 13/03/2019 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 05/03/2019  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 2 495.75 경000희 KM.0010159 14/10/2020 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 14/10/2020 1
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 1 495.75 경000희 KM.0010160 13/03/2019 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 05/03/2019  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 1 495.75 경000희 KM.0010161 12/08/2019 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 31/07/2019  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 1 495.75 경000희 KM.0010162 26/04/2018 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 17/04/2018  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 11/05/2018 2 495.75 경000희 KM.0010311 06/03/2019 11/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 26/02/2019  

Powered by Koha