한국어 글쓰기의 실제 (Biểu ghi số 13659)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00981nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180210082348.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976995209
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Korean
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Lee Jeong Hee
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tiếng Hàn cho du học sinh - Kỹ năng viết
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 한국어 글쓰기의 실제
Thông tin trách nhiệm Lee Jeong Hee
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 한국
Tên nhà xuất bản, phát hành Hawoo
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 176 tr.;
Khổ 27 cm;
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách này được thiết kế để giúp sinh viên quốc tế học những điều cơ bản của việc viết trong các hoạt động học tập và cuộc sống hàng ngày ở trường đại học và để nuôi dưỡng khả năng biểu cảm thích hợp cho các tình huống diễn thuyết thực tế theo mục đích viết.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Du học sinh
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Ngày bổ sung Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng
2018-02-102018-02-092018-02-10HQ.000322018-02-10Kho đọc T1 Tài liệu cho mượn theo môn495.7Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongCho mượnTạm dừng lưu thôngSẵn sàngSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L