한국어 문법 총론 1 (Biểu ghi số 13686)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01323nam a22003017a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180210115730.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180112b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788930316736
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tổng quan ngữ pháp tiếng Hàn I- khái quát- âm vị- hình thái-cú pháp
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 한국어 문법 총론 1
Thông tin trách nhiệm Gu Bonkwan, Park Jae Yeon, Lee Seonung...
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Jipmundang,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 319 p.,
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách này gồm có 2 tập và 12 chương. Bộ sách tôi có chứa "Ngôn ngữ và tiếng Hàn, âm vị học, hình thái học, cú pháp" và tập II chứa đựng "Ngữ nghĩa học, thực dụng, Ngôn ngữ học văn bản, Lexicology, Các chuẩn ngôn ngữ học, Lịch sử Hàn Quốc, Ngữ pháp tiếng Hàn của thế kỉ 15, Có thể nói rằng hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu được bao gồm trong hai tập.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp tiếng Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do âm vị học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ nghĩa học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Gu Bonkwan,
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Park Jae Yeon,
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lee Seonung
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Không cho mượn Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Ghi chú Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu
Cho mượnTài liệu cho mượn theo mônHQ.00056Kho đọc T12018-02-10495.7 Đại học Thăng Long2018-02-10Sẵn sàngSẵn sàng2018-02-092018-02-10Tạm dừng lưu thôngĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L