외국인을위한한국어발음 1 (Biểu ghi số 13687)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01076nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180210120342.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180112b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788955186642
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Phát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 1
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 외국인을위한한국어발음 1
Thông tin trách nhiệm 서울대학교 언어교육원
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea.:
Tên nhà xuất bản, phát hành 한글파크,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 166 p.,
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách này có thể được sử dụng như là một tài liệu giảng dạy cho giáo dục âm thanh, và nó được thực hiện để có thể học để tự nghiên cứu về thực hành phát âm. Khóa học tập trung vào giáo viên tiếng Hàn hiện tại chuyên ngành ngữ âm và âm vị học.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do âm vị học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ âm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 서울대학교 언어교육원
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Ngày ghi mượn cuối Kho tài liệu Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Trạng thái hư hỏng Được ghi mượn Số lần ghi mượn Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế
2018-03-28Kho đọc T12018-02-10Đại học Thăng Long495.7 Tạm dừng lưu thôngSẵn sàng2018-02-09Sẵn sàng2018-04-271Đại học Thăng LongTài liệu cho mượn theo môn2018-03-28HQ.00058Cho mượn2018-02-10

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L