한국어 학습자 를 위한 한국 예절 과 문화 (Biểu ghi số 13702)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00751nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180210135406.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180112b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788993454871
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Katharina Reiß
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Văn hóa và lễ nghi của Hàn Quốc (dành cho người học tiếng Hàn
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 한국어 학습자 를 위한 한국 예절 과 문화
Thông tin trách nhiệm Shin Hochol và cộng sự
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Sotong
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 199 p.,
Khổ 24 cm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lễ nghi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Shin Hochol và cộng sự
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Ghi chú Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại
2018-02-102018-02-102018-02-09Sẵn sàngTài liệu cho mượn theo mônHQ.00075Kho đọc T1Đại học Thăng LongSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongTạm dừng lưu thông 2018-02-10495.7

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L