Marketing in Travel and Tourism (Biểu ghi số 13763)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00537nam a22002177a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180227143025.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180227b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.8
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Middleton, Victor
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Marketing in Travel and Tourism
Thông tin trách nhiệm Victor T. C. Middleton, Jackie R Clarke
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 3rd
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Routledge
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 487 pages
Khổ 29 cm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tourist trade
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Marketing
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Clarke, Jackie
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin tuyen
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Không cho mượn Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Kho tài liệu Ghi chú
Sẵn sàngTài liệu cho mượn theo mônVNH.00021Cho mượn 2018-02-27Tạm dừng lưu thông658.82018-02-27Sẵn sàng2018-02-27Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongKho đọc T12018-02-27

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L