Wireless ad hoc and sensor networks : (Biểu ghi số 13872)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 04853cam a2200337 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17801987
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311171323.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130705t20142014flua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781466556942
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.6
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân He, Jing Selena.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Wireless ad hoc and sensor networks :
Thông tin khác về nhan đề management, performance, and applications
Thông tin trách nhiệm Jing (Selena) He, Shouling Ji, Yi Pan, Yingshu Li.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA;
Tên nhà xuất bản, phát hành Taylor & Francis Group,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxv, 349 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 24 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (pages 321-341) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "Although wireless sensor networks (WSNs) have been employed across a wide range of applications, there are very few books that emphasize the algorithm description, performance analysis, and applications of network management techniques in WSNs. Filling this need, Wireless Ad Hoc and Sensor Networks: Management, Performance, and Applications summarizes not only traditional and classical network management techniques, but also state-of-the-art techniques in this area.The articles presented are expository, but scholarly in nature, including the appropriate history background, a review of current thinking on the topic, and a discussion of unsolved problems. The book is organized into three sections. Section I introduces the basic concepts of WSNs and their applications, followed by the summarization of the network management techniques used in WSNs.Section II begins by examining virtual backbone-based network management techniques. It points out some of the drawbacks in classical and existing methods and proposes several new network management techniques for WSNs that can address the shortcomings of existing methods. Each chapter in this section examines a new network management technique and includes an introduction, literature review, network model, algorithm description, theoretical analysis, and conclusion.Section III applies proposed new techniques to some important applications in WSNs including routing, data collection, data aggregation, and query processing. It also conducts simulations to verify the performance of the proposed techniques. Each chapter in this section examines a particular application using the following structure: brief application overview, application design and implementation, performance analysis, simulation settings, and comments for different test cases/scenario configurations"--
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "Preface Wireless sensor networks are being employed in a variety applications ranging from medical to military, and from home to industry. There is no recent book emphasizing the algorithm description, performance analysis, and applications of the network management techniques in wireless sensor networks. The principal aim of this book is to provide a reference tool for the increasing number of scientists who depend upon sensor networks in some way. The book summarizes not only the traditional and classical network management techniques, but also the state-of-art techniques in this area. The book is organized into three sections, each including chapters exploring a specific topic. The articles presented in the book are expository, but of a scholarly nature, including the appropriate history background, a review of the state-of-the-art thinking relative to the topic, as well as a discussion of unsolved problems that are of special interest. The target readers of this book include the researchers in computer science, computer engineering, and applied mathematics, as well as students in these subjects. Specialists as well as general readers will find the articles stimulating and helpful. Book Organization The book is organized into three sections. Section I introduces the basic concepts of wireless sensor networks (WSNs) and their applications, followed by the summarization of the network management techniques used in WSNs. Section II reviews the literature of the virtual backbone-based network management techniques. Because there are some drawbacks of the classical and existing methods, we propose several new network management techniques for WSNs and analyze their performance subsequently"--
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Wireless sensor networks.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Ad hoc networks (Computer networks)
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa COMPUTERS / Networking / General.
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa TECHNOLOGY & ENGINEERING / Mobile & Wireless Communications.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng cảm biến không dây
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Điện thoại di động
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Truyền thông không dây.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3954
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3954
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3954
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
ĐKCB
Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Ghi chú Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Ngày bổ sung
 Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng2018-03-02Giáo trình các môn họcebookTVS.000355Sẵn sàngThư viện sốĐại học Thăng Long2018-03-02004.6Đại học Thăng Long2018-03-02

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L