Top-down network design (Record no. 13876)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01671cam a22003254a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16394845
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220505164115.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100811s2011 inua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781587202834
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1587202832
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.6
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Oppenheimer, Priscilla.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Top-down network design
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Indianapolis, IN :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cisco Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv, 476 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần NW312
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The purpose of Top-Down Network Design, Third Edition, is to help you design networks that meet a customer’s business and technical goals. Whether your customer is another department within your own company or an external client, this book provides you with tested processes and tools to help you understand traffic flow, protocol behavior, and internetworking technologies. After completing this book, you will be equipped to design enterprise networks that meet a customer’s requirements for functionality, capacity, performance, availability, scalability, affordability, security, and manageability.<br/>
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Business enterprises
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa System analysis.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phân tích hệ thống
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2996
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2996
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2996">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2996</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 02/03/2018   004.6 TVS.000225 02/03/2018 02/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha