Next-generation internet : (Record no. 13886)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02187cam a22003137a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16453278
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311154905.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100910s2011 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521113687
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.67
245 00 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Next-generation internet :
Thông tin khác về nhan đề architectures and protocols
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge, UK ;
-- New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiii, 409 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 26 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "With ever-increasing demands on capacity, quality of service, speed, and reliability, current Internet systems are under strain and under review. Combining contributions from experts in the field, this book captures the most recent and innovative designs, architectures, protocols, and mechanisms that will enable researchers to successfully build the next-generation Internet. A broad perspective is provided, with topics including innovations at the physical/transmission layer in wired and wireless media, as well as the support for new switching and routing paradigms at the device and sub-system layer. The proposed alternatives to TCP and UDP at the data transport layer for emerging environments are also covered, as are the novel models and theoretical foundations proposed for understanding network complexity. Finally, new approaches for pricing and network economics are discussed, making this ideal for students, researchers, and practitioners who need to know about designing, constructing, and operating the next-generation Internet"--
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internet
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internetworking (Telecommunication)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hệ thống Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viễn thông
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ramamurthy, Byrav.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Rouskas, George N.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Sivalingam, Krishna M.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3931
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3931
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3931">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3931</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 02/03/2018   004.67 TVS.000278 02/03/2018 02/03/2018 Kho tài liệu số ebook

Powered by Koha