Handbook of research on wireless multimedia : (Record no. 13894)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01334cam a2200313 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15199286
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311145427.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 080229s2009 paua bf 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781599048208 (hardcover)
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781599048239 (ebook)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 621.384
245 00 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Handbook of research on wireless multimedia :
Thông tin khác về nhan đề quality of service and solutions
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hershey, PA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Information Science Reference,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv, 517 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 29 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. 465-504) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "This book highlights and discusses the underlying QoS issues that arise in the delivery of real-time multimedia services over wireless networks"
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Multimedia communications
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Wireless communication systems
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Truyền thông đa phương tiện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng không dây
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hệ thống truyền thông không dây
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Cranley, Nicola.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Murphy, Liam.
856 41 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3919">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3919</a>
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3919
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3919
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 02/03/2018   621.384 TVS.000221 02/03/2018 02/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha