Lịch sử nghệ thuật thanh nhạc phương tây (Record no. 13898)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00539nam a22002177a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180302104450.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180227b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 782
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hồ Mộ La
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Lịch sử nghệ thuật thanh nhạc phương tây
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
Tên nhà xuất bản, phát hành Từ điển bách khoa
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 495tr. ;
Khổ 24cm;
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do âm nhạc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do thanh nhạc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do phương tây
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do lịch sử
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 02/03/2018   782 AN.00011 02/03/2018 02/03/2018 Tài liệu cho mượn theo môn 2018-03-02

Powered by Koha