Network routing : (Record no. 13902)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01685cam a2200301 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14524751
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311100018.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 060829s2007 ne ab b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780120885886
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.6
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Medhi, Deepankar.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Network routing :
Thông tin khác về nhan đề algorithms, protocols, and architectures
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Amsterdam ;
-- Boston :
Tên nhà xuất bản, phát hành Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxx, 788 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill., map ;
Khổ 25 cm. +
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. [724]-767) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Network routing can be broadly categorized into Internet routing, PSTN routing, and telecommunication transport network routing. This book systematically considers these routing paradigms, as well as their interoperability. The authors discuss how algorithms, protocols, analysis, and operational deployment impact these approaches. A unique feature of the book is consideration of both macro-state and micro-state in routing; that is, how routing is accomplished at the level of networks and how routers or switches are designed to enable efficient routing.<br/>
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Routers (Computer networks)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer network architectures.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kiến trúc mạng máy tính
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ramasamy, Karthikeyan,
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3901
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3901
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3901">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3901</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 02/03/2018   004.6 TVS.000338 02/03/2018 02/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha