Annual editional: Marketing 08/09 (Biểu ghi số 1391)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01098nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105436.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073369462
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073369464
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110908b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.805
Chỉ số ấn phẩm A105N
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Richardson, John E.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Annual editional: Marketing 08/09
Thông tin trách nhiệm John E. Richardson
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 13th
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston...
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill higher education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 201 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill
Khổ 28 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... It provides convenient, inexpensive access to current articles selected from the best of the public press. Organizational features include: an annotated listing of selected World Wide Web sites; an annotated table of contents; a topic guide; a general introduction; brief overviews for each section; a topical index; and an instructors resource guide with testing materials.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Báo cáo thường niên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếp thị
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Richardson, John E
Thuật ngữ liên quan Ed.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Không cho mượn Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu
Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.0002272Cho mượn658.805 A105NĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04 Sẵn sàngĐại học Thăng Long
Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.0002273Cho mượn658.805 A105NĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04 Sẵn sàngĐại học Thăng Long
Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.0003069Cho mượn658.805 A105NĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04 Sẵn sàngĐại học Thăng Long
Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.0003070Cho mượn658.805 A105NĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04 Sẵn sàngĐại học Thăng Long
Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.0003071Cho mượn658.805 A105NĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04 Sẵn sàngĐại học Thăng Long
Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.0003072Cho mượn658.805 A105NĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04 Sẵn sàngĐại học Thăng Long
Sẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04NV.0003073Cho mượn658.805 A105NĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04 Sẵn sàngĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L