TCP/IP Network Administration (Record no. 13919)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01654cam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17090555
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311092550.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111220s2013 maua b 001 0 eng
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.6
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hunt, Craig
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề TCP/IP Network Administration
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 3rd Edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành O'Reilly Media;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 748 p.;
Khổ 24 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Help for Unix System Administrators
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Appendices include dip, ppd, and chat reference, a gated reference, a dhcpd reference, and a sendmail reference<br/>This new edition includes ways of configuring Samba to provide file and print sharing on networks that integrate Unix and Windows, and a new chapter is dedicated to the important task of configuring the Apache web server. Coverage of network security now includes details on OpenSSH, stunnel, gpg, iptables, and the access control mechanism in xinetd. Plus, the book offers updated information about DNS, including details on BIND 8 and BIND 9, the role of classless IP addressing and network prefixes, and the changing role of registrars. Without a doubt, TCP/IP Network Administration, 3rd Edition is a must-have for all network administrators and anyone who deals with a network that transmits data over the Internet.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng TCP / IP
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản trị mạng
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3894
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3894
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3894">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3894</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 02/03/2018   004.6 TVS.000316 02/03/2018 02/03/2018 Kho tài liệu số ebook

Powered by Koha