Wireless ad hoc and sensor networks : (Record no. 13932)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02026cam a2200289 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15000872
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311141634.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 070910s2008 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521865234
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0521865239
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 621.384
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Li, XiangYang.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Wireless ad hoc and sensor networks :
Thông tin khác về nhan đề theory and applications
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge ;
-- New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxx, 582 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 26 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. [547]-578) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải If you have to understand and optimize the performance of wireless ad hoc and sensor networks, this explanation provides you with the information and insights you need. It delivers an understanding of the underlying problems, and the techniques to develop efficient solutions and maximize network performance. Taking an algorithmic and theoretical approach, Li dissects key layers of a wireless network, from the physical and MAC layers (covering the IEEE 802.11 and 802.16 protocols, and protocols for wireless sensor networks and Bluetooth) through to the network routing layer. In doing so he reviews the practical protocols, formulates problems mathematically, solves them algorithmically and then analyses the performance. Graduate students, researchers and practitioners needing an overview of the various algorithmic, graph theoretical, computational geometric and probabilistic approaches to solving problems in designing these networks will find this an invaluable resource.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Wireless communication systems.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Sensor networks.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hệ thống truyền thông không dây
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng cảm biến.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3911
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3911
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3911">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3911</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 24/12/2018   621.384 TVS.000170 24/12/2018 24/12/2018 Giáo trình các môn học Ebook

Powered by Koha