Enterprise cloud computing : (Biểu ghi số 13933)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02182cam a22003134a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16381103
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311150042.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100809s2010 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521760959
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0521137357 (pbk.)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.36
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Shroff, Gautam.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Enterprise cloud computing :
Thông tin khác về nhan đề technology, architecture, applications
Thông tin trách nhiệm Gautam Shroff.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge ;
-- New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 273p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "Cloud computing promises to revolutionize IT and business by making computing available as a utility over the internet. This book is intended primarily for practising software architects who need to assess the impact of such a transformation. It explains the evolution of the internet into a cloud computing platform, describes emerging development paradigms and technologies, and discusses how these will change the way enterprise applications should be architected for cloud deployment. Gautam Shroff provides a technical description of cloud computing technologies, covering cloud infrastructure and platform services, programming paradigms such as MapReduce, as well as 'do-it-yourself' hosted development tools. He also describes emerging technologies critical to cloud computing. The book also covers the fundamentals of enterprise computing, including a technical introduction to enterprise architecture, so it will interest programmers aspiring to become software architects and serve as a reference for a graduate-level course in software architecture or software engineering"--
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Cloud computing.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Software architecture.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer software
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Điện toán đám mây
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kiến trúc phần mềm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3921
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3921
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3921
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Ghi chú Ngày bổ sung Kho tài liệu Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối
Sẵn sàngebook2018-03-05Thư viện sốSẵn sàngTVS.000184004.36Đại học Thăng LongGiáo trình các môn học Sẵn sàngCho mượn2018-03-05Đại học Thăng Long2018-03-05

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L