The IP multimedia subsystem (IMS) : (Record no. 13961)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02251cam a2200289 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15094126
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311143247.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 071127s2008 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780071488532
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.6
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Russell, Travis.
245 14 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề The IP multimedia subsystem (IMS) :
Thông tin khác về nhan đề session control and other network operations
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 224 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. 209-210) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Seamlessly merge the Internet with cellular and wireless networks using next-generation IMS technology and the comprehensive information contained in this authoritative resource. The IP Multimedia Subsystem: Session Control and Other Network Operations details the steps necessary to deliver Web-based content, VoIP, streaming multimedia, conference calls, and text messages across one integrated network. Learn how to transition to IMS architecture, communicate with legacy networks, control sessions using SIP, and connect subscribers to network services. In-depth coverage of the latest IMS security, business intelligence, customer care, and billing procedures is also included.<br/><br/>Migrate legacy networks to IMS-based technology<br/>Use the Proxy, Interrogating, and Serving Call Session Control Functions<br/>Interface with TDM-based, wireless, wireline, and VoIP networks<br/>Handle private and public user identities, domain names, and URLs<br/>Establish SIP sessions and connect subscribers to network services<br/>Deploy reliable network, access, and user-level security<br/>Prevent eavesdropping, DoS, message tampering, and amplification exploits<br/>Track services rendered and charge subscribers using DIAMETER and CDRs
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internet Protocol multimedia subsystem.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Internet đa phương tiện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giao thức Internet.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3914
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3914
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3914">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3914</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 05/03/2018   004.6 TVS.000193 05/03/2018 05/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha