Computer networks, the internet and next generation networks : (Record no. 14029)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02323cam a22003137a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17478898
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311153850.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120928s2012 gw a b 000 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9783631621561
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hoang, Thi-Thanh-Mai
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Computer networks, the internet and next generation networks :
Thông tin khác về nhan đề a protocol-based and architecture-based perspective
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Frankfurt am Main ;
-- New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Peter Lang,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 401 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 21 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Europäische Hochschulschriften. Reihe XLI, Informatik ;
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. [380]-401).
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Most computer network books are described based on a top-down or button-up layer-based perspective - allowing readers to learn about concepts and protocols in one layer as a part of a complex system. At each layer, the books illustrated the mechanisms and protocols provided at this layer to its upper layer. Unlike other computer network books, this book additionally provides protocol-based and architecture-based perspective to study the computer networks, the Internet and Next Generation Networks. The book starts with a short introduction to the computer network and their design - covering the basic reference models, the multimedia networking, Next Generation Networking and Mobile Networking as well as network planning considerations. Fundamental techniques are described - covering mechanisms, protocols, architectures and services to control the traffic and ensure the QoS for data and multimedia applications. For each technique, the author formulates the problem statement and illustrates complete solution - including basic idea, concept, architecture, protocol behaviour, their advantages and disadvantages.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internetworking (Telecommunication)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer network architectures.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viễn Thông
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kiến trúc mạng máy tính.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3929
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3929
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3929">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3929</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 06/03/2018   005 TVS.000265 06/03/2018 06/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha