Authorized self-study guide : (Record no. 14035)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02189cam a2200337 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15051627
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220506101056.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 071019s2008 inua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781587054624
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1587054620
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.6
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân McQuerry, Steve.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Authorized self-study guide :
Thông tin khác về nhan đề interconnecting Cisco network devices.
Tên phần, chương của tài liệu Part 1 (ICND1) /
246 30 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Interconnecting Cisco network devices, part 1 (ICND1)
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Indianapolis, Ind. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cisco Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxv, 491 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
490 0# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần NW312
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Interconnecting Cisco Network Devices, Part 1 (ICND1), Second Edition, is a Cisco (R)-authorized, self-paced learning tool for CCENT (TM) and CCNA (R) foundation learning. This book provides you with the knowledge needed to configure Cisco switches and routers to operate in corporate internetworks. By reading this book, you will gain a thorough understanding of concepts and configuration procedures required to build a multiswitch, multirouter, and multigroup internetwork that uses LAN and WAN interfaces for the most commonly used routing and routed protocols. In Interconnecting Cisco Network Devices, Part 1 (ICND1), you will study installation and configuration information that network administrators need to install and configure Cisco products. Specific topics include building a simple network, Ethernet LANs, wireless LANs (WLANs), LAN and WAN connections, and network management. Chapter-ending review questions illustrate and help solidify the concepts presented in the book.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internetworking (Telecommunication)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Telecommunications engineers
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viễn Thông
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
856 41 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2997">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2997</a>
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2997
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2997
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 07/03/2018   004.6 TVS.000229 07/03/2018 07/03/2018 Kho tài liệu số ebook

Powered by Koha