Ad hoc mobile wireless networks : (Record no. 14036)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02623cam a2200337 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14846928
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311102633.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 070511s2008 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781420062212
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1420062212
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 621.384
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Sarkar, Kumar.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Ad hoc mobile wireless networks :
Thông tin khác về nhan đề principles, protocols, and applications
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Auerbach Publications,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 312 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 25 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Ad hoc mobile wireless networks have seen increased adaptation in a variety of disciplines because they can be deployed with simple infrastructures and virtually no central administration. In particular, the development of ad hoc wireless and sensor networks provides tremendous opportunities in areas including disaster recovery, defense, health care, and industrial environments. Ad Hoc Mobile Wireless Networks: Principles, Protocols and Applications explains the concepts, mechanisms, design, and performance of these systems. It presents in-depth explanations of the latest wireless technologies, including Bluetooth, IrDA, HomeRF, WiFi, WiMAx, wireless Internet, and the mobile IP.<br/><br/>The book begins with a focus on ad hoc wireless networks and MAC protocols, discussing the issues of collision resolution, multiple channels, and the use of directional antennas. It continues with a preview of the numerous practical applications of mobile ad hoc networks (MANETs) and describes how these applications involve different scenarios dependent on the environment and nature of participant interactions. The authors address the trials of bringing Quality of Service (QoS) support to MANETs and the common difficulties associated with that task, which include mobility, limited bandwidth, and power consumption. Every chapter provides relevant examples and problems to illustrate each concept.<br/>
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Wireless communication systems
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internetworking (Telecommunication)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Ad hoc networks (Computer networks)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hệ thống truyền thông không dây
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viễn Thông
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Basavaraju, T. G.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Puttamadappa, C.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3908
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3908
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3908">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3908</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 23/04/2018   621.384 TVS.000514 23/04/2018 23/04/2018 Kho tài liệu số

Powered by Koha