End-to-End Quality of Service Mechanisms in Next Generation Heterogeneous Networks (Record no. 14038)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01808cam a2200277 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14846928
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311145112.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 070511s2008 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781848210615
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 621.384
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Mellouk, Abdelhamid
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Editor
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề End-to-End Quality of Service Mechanisms in Next Generation Heterogeneous Networks
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley-ISTE,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 462 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 25 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This book presents and explains all the techniques in new generation networks which integrate efficient global control mechanisms in two directions: (1) maintain QoS requirements in order to maximize network resources utilization, and minimize operational costs on all the types of wired-wireless-mobile networks used to transport traffic, and (2) mix the QoS associated with home, access, and core networks in order to provide Quality of Service/Quality of Experience expected by users of new services.<br/>Communication between various devices makes it possible to provide unique and innovative services. Although ad hoc systems are very powerful mechanisms, they are also quite complex. This masterful resource demystifies these complexities with detailed accounts of the technologies, applications, and challenges related to this influential technology.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng lưới truyền thông
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viễn Thông
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Basavaraju, T. G.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Puttamadappa, C.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3918
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3918
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3918">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3918</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 07/03/2018   621.384 TVS.000183 07/03/2018 07/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha