Internet security : (Record no. 14222)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01682cam a22003254a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 12979713
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180317113227.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 021024s2003 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0470852852
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.8
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Rhee, Man Young.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Internet security :
Thông tin khác về nhan đề cryptographic principles, algorithms, and protocols
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Chichester, West Sussex, England ;
-- Hoboken, NJ :
Tên nhà xuất bản, phát hành J. Wiley,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 405 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 26 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. [383]-390) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải * Offers an in-depth introduction to the relevant cryptographic principles, algorithms protocols - the nuts and bolts of creating a secure network<br/>* Links cryptographic principles to the technologies in use on the Internet, eg. PGP, S/MIME, IPsec, SSL TLS, Firewalls and SET (protecting credit card transactions)<br/>* Provides state-of-the-art analysis of the latest IETF standards plus summaries and explanations of RFC documents
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internet
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Data encryption (Computer science)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Public key cryptography.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mã hóa dữ liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Khoa học máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mật mã khoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bảo mật mạng
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4007">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4007</a>
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4007
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4007
856 41 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley031/2002191050.html">http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley031/2002191050.html</a>
Liên kết http://www.loc.gov/catdir/description/wiley039/2002191050.html
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 13/03/2018   005.8 TVS.000213 13/03/2018 13/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha