Tài nguyên và môi trường du lịch Việt nam (Record no. 14247)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00749nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180314155605.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180227b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Phạm Trung Lương
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm chủ biên
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Tài nguyên và môi trường du lịch Việt nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 219tr.
Khổ 19cm
Các đặc điểm vật lý khác bảng;
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục: tr215-218
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do tài nguyên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do môi trường
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do du lịch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Việt nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đặng Duy Lợi
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vũ Tuấn Cảnh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Bình
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Thuật ngữ xác định vai trò biên soạn
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 14/03/2018   398 VNH.00018 14/03/2018 14/03/2018 Tài liệu cho mượn theo môn 2018-03-14

Powered by Koha