Giáo trình kế toán máy - kế toán doanh nghiệp (Record no. 14250)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01032cam a22002414a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16715939
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180314163136.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110331s2012 nyua b 001 0 eng
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo trình kế toán máy - kế toán doanh nghiệp
Thông tin khác về nhan đề (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 500 tr.;
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Misa
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán máy; Cài đặt phần mềm và mở số kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán Misa<br/>SME.NET 2012; Kế toán vốn bằng tiền; Quản lý phát hành hóa đơn; Kế toán mua hàng và công nợ phải trả....
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kế toán máy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phần mềm kế toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình,
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 14/03/2018 658.4 TVS.001358 14/03/2018 14/03/2018 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha