汉语外贸口语30课 (Record no. 14418)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01247nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180328142939.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180319b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 张静贤
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Ngôn ngữ nói tiếng Trung 30 bài học
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 汉语外贸口语30课
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành China;
Tên nhà xuất bản, phát hành 北京语言大学出版社,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1991
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 241 页;
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách chọn 30 chủ đề và tổng hợp 30 bài học theo các liên kết chính trong kinh doanh ngoại thương. Mỗi bài học tập trung vào một chủ đề trung tâm và thiết kế 5 kịch bản từ các góc độ khác nhau. Tập thể dục giúp học sinh sử dụng lại các tài liệu ngôn ngữ học trong văn bản để nâng cao kỹ năng nói.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nói
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Trung
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 邱鸿康日
Thuật ngữ xác định vai trò 译者
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4135
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4135
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4135">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4135</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 19/03/2018   495.1 TVS.000429 19/03/2018 19/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha