中国对外贸易 (Record no. 14419)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00703nam a22002057a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180328144208.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180320b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 景瑞琴
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 中国对外贸易
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Introduction to china's for foreign trade
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành China;
Tên nhà xuất bản, phát hành Peking university press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 356 页;
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Trung thương mại
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4137
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4137
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4137">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4137</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 20/03/2018   495.1 TVS.000435 20/03/2018 20/03/2018 Giáo trình các môn học ebook

Powered by Koha