Information security risk analysis (Record no. 14488)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01992cam a22003494a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 13785531
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20200709154528.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 041118s2005 flua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0849333466
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780849333460
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.8
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Peltier, Thomas R.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Information security risk analysis
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boca Raton :
Tên nhà xuất bản, phát hành Auerbach Publications,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 344 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần IS345
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The risk management process supports executive decision-making, allowing managers and owners to perform their fiduciary responsibility of protecting the assets of their enterprises. This crucial process should not be a long, drawn-out affair. To be effective, it must be done quickly and efficiently.<br/><br/>Information Security Risk Analysis, Second Edition enables CIOs, CSOs, and MIS managers to understand when, why, and how risk assessments and analyses can be conducted effectively. This book discusses the principle of risk management and its three key elements: risk analysis, risk assessment, and vulnerability assessment. It examines the differences between quantitative and qualitative risk assessment, and details how various types of qualitative risk assessment can be applied to the assessment process. The text offers a thorough discussion of recent changes to FRAAP and the need to develop a pre-screening method for risk assessment and business impact analysis.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer security.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Risk assessment.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bảo mật máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phân tích rủi ro
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do An ninh thông tin
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0648/2004062725-d.html">http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0648/2004062725-d.html</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 21/03/2018   005.8 TVS.000529 21/03/2018 21/03/2018 Kho tài liệu số ebook

Powered by Koha