The practical skeptic (Biểu ghi số 1450)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01275nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105437.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073380032
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073380032
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130624b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 301
Chỉ số ấn phẩm PR101T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The practical skeptic
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) readings in sociology
Thông tin trách nhiệm [edited by] Lisa McIntyre.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 4th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 394 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 23 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... The Practical Skeptic includes classic sociological research writings as well as recent pieces on fascinating topics of interest to students. It is the ideal companion to McIntyre's text, "The Practical Skeptic: Core Concepts in Sociology" or other sociology texts. Readings in this edition challenge students to re-evaluate familiar social arenas: the college classroom, televised sports shows, restaurants, doctors' offices and even public restrooms....
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Social problems
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Sociology
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vấn đề xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng McIntyre, Lisa J.
Thuật ngữ liên quan Ed.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 13/06/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kho tài liệu Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Ghi chú Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại
Kho ngoại vănCho mượnSẵn sàng 2014-09-042014-09-042013-06-13Sách ngoại vănĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.00036772014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng Long301 PR101T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L