みんなの日本語 (Biểu ghi số 14597)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00857nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190218162248.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9784883196630
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Jap
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.6
Số thứ tự み000ん
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tiếng Nhật sơ cấp 2
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề みんなの日本語
Thông tin khác về nhan đề 初級2 標準問題集
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Minna No Nihongo: Beginner 2
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 第2版
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Japan;
Tên nhà xuất bản, phát hành 3A Corporation,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 249 p,;
Các đặc điểm vật lý khác CD
Khổ 24 cm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Nhật sơ cấp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Đàm thoại tiếng Nhật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bài tập
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4740
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4740
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4740
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Không cho mượn Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại
Cho mượnNV.0006756 Đại học Thăng Long2018-03-24Kho ngoại vănSẵn sàngSẵn sàng2018-03-24Sẵn sàng2018-03-24Đại học Thăng LongSách ngoại văn495.6 み000ん

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L