Lịch sử Cổ đại Việt Nam (Record no. 14636)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00885nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180324150436.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 165000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.701
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Đào Duy Anh
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Lịch sử Cổ đại Việt Nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa Thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 622 tr.
Khổ 24 tr.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Tập hợp một số công trình nghiên cứu về cổ sử Việt Nam của nhà sử học Đào Duy Anh như: nguồn gốc dân tộc Việt Nam, văn hoá đồ đồng và trống đồng Lạc Việt, vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc, giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lịch sử cổ đại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Việt Nam
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin tuyen
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 24/03/2018 4 1 959.701 L302S KM.0010231 11/01/2021 04/01/2021 24/03/2018 Tài liệu kho mượn Ngừng lưu thông

Powered by Koha