みんなの日本語初級II 導入 (Biểu ghi số 14664)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00843nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190218105855.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9784883196685
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Jap
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.6
Số thứ tự み000ん
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Giảng dạy tiếng Nhật
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề みんなの日本語初級II 導入
Thông tin khác về nhan đề 教え方の手引き
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 第2版
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Japan;
Tên nhà xuất bản, phát hành スリーエーネットワーク,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 249 p,;
Khổ 24 cm,
Các đặc điểm vật lý khác CD
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Nhật bắt đầu
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4725
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4725
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4725
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Không cho mượn Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Kiểu tài liệu
NV.00067512018-03-24Kho ngoại văn2018-03-24Đại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng LongCho mượn2018-03-24Sẵn sàng495.6 み000んSẵn sàng Sách ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L