경희 한국어 읽기 2 (Record no. 14685)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00940nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20201221145743.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180112b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976999900
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 2
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 경희 한국어 읽기 2
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Get it Korean: Reading 2
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea.:
Tên nhà xuất bản, phát hành 출판사 하우,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 108 p.,
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GK102
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Luyện đọc tiếng Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Reading
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 김중섭
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 조현용
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 이정희
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4254
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4254
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4254">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4254</a>
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Ngày ghi mượn cuối Số lần gia hạn
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 26/03/2018   495.7 경000희 HQ.00119 26/03/2018 26/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-02-09    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 16/05/2018 2 495.7 경000희 KM.0010376 03/11/2020 16/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 14/10/2020  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 16/05/2018 1 495.7 경000희 KM.0010377 04/06/2019 16/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 22/05/2019 1
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 16/05/2018   495.7 경000희 KM.0010378 16/05/2018 16/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 16/05/2018   495.7 경000희 KM.0010379 16/05/2018 16/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 16/05/2018   495.7 경000희 KM.0010380 16/05/2018 16/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08    

Powered by Koha