Combinatorial optimization (Record no. 14705)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01836cam a2200301 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 1654534
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20211023065714.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 970723s1997 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 047155894X
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 519.7
245 00 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Combinatorial optimization
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1998.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang x, 355 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 25 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "A Wiley-Interscience publication."
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. 337-346) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Combinatorial Optimization is an ideal introduction to this mathematical discipline for advanced undergraduates and graduate students of discrete mathematics, computer science, and operations research. Written by a team of recognized experts, the text offers a thorough, highly accessible treatment of both classical concepts and recent results. The topics include:<br/>* Network flow problems<br/>* Optimal matching<br/>* Integrality of polyhedra<br/>* Matroids<br/>* NP-completeness<br/><br/>Featuring logical and consistent exposition, clear explanations of basic and advanced concepts, many real-world examples, and helpful, skill-building exercises, Combinatorial Optimization is certain to become the standard text in the field for many years to come.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Combinatorial optimization.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tối ưu hoá tổ hợp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Toán học ứng dụng
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Cook, William,
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Cunningham,‎ William H.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Pulleyblank, William R.
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/102">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/102</a>
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/102
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/102
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 27/03/2018   519.7 TVS.000365 27/03/2018 27/03/2018 Kho tài liệu số ebook

Powered by Koha