Progress in cryptology : (Record no. 14721)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01360cam a22003497a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14631077
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20211025203749.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 061113s2006 gw a b 101 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9783540687993
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 3540687998
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.8
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Progress in cryptology :
Thông tin khác về nhan đề VIETCRYPT 2006 : First International Conference on Cryptology in Vietnam, Hanoi, Vietnam, September 25-28, 2006 : revised selected papers /
246 30 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn VIETCRYPT 2006
246 30 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn First International Conference on Cryptology in Vietnam
246 30 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn International Conference on Cryptology in Vietnam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Berlin ;
-- New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Springer,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xi, 384 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer security
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer systems
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Cryptography
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mật mã
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hệ thống máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do An ninh máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hội thảo quốc tế
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyen, Phong, Q.
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/151">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/151</a>
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/151
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/151
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 28/03/2018 005.8 TVS.001041 28/03/2018 28/03/2018 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha