みんなの日本語 (Biểu ghi số 14764)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00886nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190218144244.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9784883197125
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Jap
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.6
Số thứ tự み000ん
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tiếng Nhật sơ cấp
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề みんなの日本語
Thông tin khác về nhan đề : 初級で読めるトピック
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Minna no Nihongo
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 第2版
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Japan;
Tên nhà xuất bản, phát hành 3A Corporation,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 172 p,;
Khổ 24 cm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Nhật sơ cấp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Đàm thoại tiếng Nhật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Thực hành
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4732
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4732
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4732
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Không cho mượn Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế
Cho mượnKho ngoại văn2018-03-30Đại học Thăng Long2018-03-30Sẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàng495.6 み000んĐại học Thăng LongNV.0006763Sẵn sàng 2018-03-30

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L