Bài giảng văn hóa tộc người ở Việt nam (Record no. 14851)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00961nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180402095916.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171127b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.597
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Nguyễn Đức Khoa
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Bài giảng văn hóa tộc người ở Việt nam
Thông tin khác về nhan đề (Lưu hành nội bộ)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 299 tr.
Khổ 29 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Trường đai học Thăng Long<br/>Bộ môn Du Lịch
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục: tr.297-299
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giáo trình cung cấp kiến thức về văn hóa tộc người cho hướng dẫn viên, giúp họ tác nghiệp tại các địa phương có tộc người thiểu số sinh sống chứ không đi sâu nghiên cứu lý luận hàn lâm trong lĩnh vực văn hóa.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tộc người
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viêt nam
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 02/04/2018 7 1 306.597 B103GI KM.0010267 09/08/2019 06/08/2019 02/04/2018 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha