越南 (Record no. 14963)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00603nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180406083508.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150609b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 7801150805
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787801150806
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 张加祥
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Việt Nam
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 越南
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 第1册
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 北京
Tên nhà xuất bản, phát hành 当代世界出版社,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1998
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 249页;
Khổ 30 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư National of the world series
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Việt Nam
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 06/04/2018   495.1 TQ.00047 06/04/2018 06/04/2018 Tài liệu cho mượn theo môn

Powered by Koha