Basic mathematics for economists (Biểu ghi số 15047)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01617cam a22003014a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 12906424
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180416160847.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 020826s2003 enka 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0415267838
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0415084253
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 510
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Rosser, M. J.,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Basic mathematics for economists
Thông tin trách nhiệm Mike Rosser.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành London ;
-- New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Routledge,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang x, 530 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 26 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Economics students will welcome the new edition of this excellent textbook. Mathematics is an integral part of economics and understanding basic concepts is vital. Many students come into economics courses without having studied mathematics for a number of years. This clearly written book will help to develop quantitative skills in even the least numerate student up to the required level for a general Economics or Business Studies course. This second edition features new sections on subjects such as: matrix algebra part year investment financial mathematics Improved pedagogical features, such as learning objectives and end of chapter questions, along with the use of Microsoft Excel and the overall example-led style of the book means that it will be a sure fire hit with both students and their lecturers
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Economics, Mathematical.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Business mathematics.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Toán học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Toán kinh tế
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0650/2002031813-d.html
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông
2018-04-162018-04-16Sẵn sàngEbookTVS.000530Kho tài liệu số Sẵn sàngĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongThư viện số2018-04-16Cho mượn510 Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L